มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์
ที่อยู่: 
เลขที่ 200/3 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จังหวัด: 
นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5622-1702, 0-5622-0759
ผู้ประสานงาน: 
นายธำรงค์ ปรัชญพงศ์ ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
สนับสนุนส่งเสริมด้านสวัสดารสังคมแก่เด็กเยาวชนล,ผู้สูงอายุ , คนพิการ , ผู้ยากไร้เร่ร่อน ผู้ประสบภัยพิบัติ - บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และด้านการเงิน - บริจาคเงินทุนการศึกษาแก่เด็กครอบครัวผู้มีรายได้น้อย - บริจาคโลงศพแก่ผู้เสียชีวิตไร้ญาติ หรือยากจน - สนับสนุนฝึกอาชีพตามสถานที่ประกอบการของมูลนิธิฯ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ