มูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก
ที่อยู่: 
564/2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จังหวัด: 
พิษณุโลก
เบอร์ติดต่อ: 
055-301295
ผู้ประสานงาน: 
นายชาญชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ประธานกรรมการมูลนิธิ
เบอร์แฟกซ์: 
055-301372
กิจกรรมและโครงการ: 
กู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ