มูลนิธิพระครูอุย ภู่บัว

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิพระครูอุย ภู่บัว
ที่อยู่: 
เลขที่ 58 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จังหวัด: 
นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5621-9888
ผู้ประสานงาน: 
นางอารีรัตน์ สุวรรณปรีชา เจ้าพนักงานธุรการ 5
กิจกรรมและโครงการ: 
การให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ในเครือข่ายของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้เป็นเบี้ยรายเดือน- บริจาคอาหารสิ่งของ- บริจาคเงินทุนการศึกษาครอบครัวผู้ติดเชื้อ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด