มูลนิธิพัฒนรักษ์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิพัฒนรักษ์
ที่อยู่: 
ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
จังหวัด: 
กระบี่
เบอร์ติดต่อ: 
075-632451, 08-1723-7584
ผู้ประสานงาน: 
นายธวัชชัย จิรานนท์
กิจกรรมและโครงการ: 
การช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยสึนามิด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ประมงเรือ/กระชัง -พัฒนาเด็ก/เยาวชน/สตรีในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามันด้านยาเสพติดเอดส์/ การส่งเสริมอาชีพสตรี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ