มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่
ที่อยู่: 
4 ถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัด: 
สงขลา
เบอร์ติดต่อ: 
074-237613, 074-350622, 074-350955
ผู้ประสานงาน: 
นายวันชัย ธรรมชัยโสภิต รองประธานกรรมการมูลนิธิ
เบอร์แฟกซ์: 
074-350621
กิจกรรมและโครงการ: 
1. จัดสถานที่สักการะบูชาให้กับประชาชนที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์พระ 2.ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกกภัย และวาตะภัย โดยมีเหตุเกิดขึ้นที่ใด มูลนิธิจะออกให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที ถ้ามีผู้บาดเจ็บจะนำส่งโรงพยาบาล ถ้ากรณีผู้เสียชีวิตไม่มีญาติก็จะนำไปยังที่สุสานมูลนิธิ ฯโดยมูลนิธิฯ จะมีเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง บริจาคเงินเครื่องอุปโภค-บริโภค
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เข้าร่วมอบรมกับหน่วยราชการและเอกชน การปฐมพยาบาลขั้นต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ พร้อมที่จะอุทิศตนช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ