มูลนิธิมหาชัยสามัคคี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิมหาชัยสามัคคี
ที่อยู่: 
1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-377440
ผู้ประสานงาน: 
นายสมพุทธ ธุระเจน ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบทุนการศึกษาส่งเสริมงานวิจัยและการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน