มูลนิธิฟ้าเดี่ยว

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิฟ้าเดี่ยว
ที่อยู่: 
197/14 หมู่บ้านริมชล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
จังหวัด: 
กระบี่
เบอร์ติดต่อ: 
075-623750
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.นุชจารี บุญกองชาติ
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากับกลุ่มเยาวชน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน