มูลนิธิพิศิษฏ์วิทยา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิพิศิษฏ์วิทยา
ที่อยู่: 
053 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
จังหวัด: 
ระยอง
เบอร์ติดต่อ: 
038-685480
ผู้ประสานงาน: 
นางดารา รังศาสตร์
กิจกรรมและโครงการ: 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนพิษฏ์วิทยา ช่วยเหลือเด็กยากจน ประเภทของการให้ อาสาการดูแล และจัดกิจกรรม บริจาดเงิน และสิ่งของช่วยเหลือเด็กยากจน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน