มูลนิธิรักษ์ไทย

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิรักษ์ไทย
ที่อยู่: 
63 ซ.แกรนวิลเลจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
จังหวัด: 
กระบี่
เบอร์ติดต่อ: 
086-6258435
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.อัญชลี ผลเกลี้ยงนายอำพล น่านเผือก
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการฟื้นฟูและส่งเสริมศักยภาพชุมชนประสบภัยสึนามิภาคใต้ของประเทศไทย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท