มูลนิธิยกเต้งอุทิศ

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิยกเต้งอุทิศ
ที่อยู่: 
45 หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-375536
ผู้ประสานงาน: 
นางบำเพ็ญ สามารถ เลขานุการ
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ ประสบภัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ