มูลนิธิวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง
ที่อยู่: 
150 ม.1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
จังหวัด: 
พัทลุง
เบอร์ติดต่อ: 
074-611960
ผู้ประสานงาน: 
นายสมศักดิ์ มูสิกะนุกูล เลขานุการ
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม