มูลนิธิวันครู อำเภอทุ่งใหญ่

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิวันครู อำเภอทุ่งใหญ่
ที่อยู่: 
56 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-489142
ผู้ประสานงาน: 
ร.ต.ต.ศิริ ขันธ์คง ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบทุนการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน