มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย จ.หนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
76 ม.4 ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
042-941176
ผู้ประสานงาน: 
นางเทวี มนตรี
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กยากจน
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ