มูลนิธิศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน
ที่อยู่: 
บริษัทศรีผ่อง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
จังหวัด: 
กระบี่
เบอร์ติดต่อ: 
081-8953853
ผู้ประสานงาน: 
นายอภิชาต หลานหลงส้า
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้านทุนการศึกษา,สุขภาพอนามัย -ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพแก่ ผู้ประสบภัยสึนามิ บริจาคทุนการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ