มูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง ชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง ชลบุรี
ที่อยู่: 
038-241121, 038-241759
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
038-241121, 038-241759
ผู้ประสานงาน: 
นางสาวเสาวภาคย์ ศูภนิตย์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ