มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส
ที่อยู่: 
สนง.มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
จังหวัด: 
นราธิวาส
เบอร์ติดต่อ: 
086-2968029
ผู้ประสานงาน: 
นายอับดุลรอณีย์ เด็งสาแม
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นองค์กรที่บริจาคทุนทรัพย์แก่เด็กกำพร้าเด็กยากไร้ และขาดแคลน ทุนการศึกษาจัดอบรมผู้สอนและผู้บริหารศูนย์ตาดีกา เป็นผู้อบรมให้ความรู้ด้าน จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ