มูลนิธิสตรีราชินูทิศ

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสตรีราชินูทิศ
ที่อยู่: 
103 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
จังหวัด: 
อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ: 
042-347067
ผู้ประสานงาน: 
นางจำรัส ธีรกุล
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือนักเรียนเรียนดีพฤติดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ร่วมมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ