มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ชลบุรี
ที่อยู่: 
384 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
038-428717, 038-422745, 085-9586431
ผู้ประสานงาน: 
นายสยาม จิตบรรจง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ