มูลนิธิสงเคราะห์เด็กบ้านบางนรา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กบ้านบางนรา
ที่อยู่: 
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาสบริเวณศูนย์ราชการต.ลำภู อ.เมืองจ.นราธิวาส
จังหวัด: 
นราธิวาส
เบอร์ติดต่อ: 
073-532054
ผู้ประสานงาน: 
นางจิตติมา จิตต์สมัคร
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของเด็ก และให้ที่พักแก่เด็กกำพร้าและยากจนที่กำลังศึกษา ระดับประถมมัธยม และอุดมศึกษา
ความต้องการอาสาสมัคร: 
อาสาเป็นผู้อบรมให้ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ