มูลนิธิสงเคราะห์เด็กถูกทอดทิ้ง จังหวัดสงขลา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กถูกทอดทิ้ง จังหวัดสงขลา
ที่อยู่: 
57/5 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จังหวัด: 
สงขลา
เบอร์ติดต่อ: 
074-333832
ผู้ประสานงาน: 
นางประไพ ดุ้นพร้อม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
กิจกรรมและโครงการ: 
1. เพื่อการสงเคราะห์เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กกำพร้า และเร่ร่อนจรจัดที่อยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา 2. เพื่อการศึกษาและการนันทนาการเด็กในสถานสงเคราะห์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน