มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา(เม่งห่วยเซียงตั๊ว) จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา(เม่งห่วยเซียงตั๊ว) จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา(เม่งห่วยเซียงตั๊ว) จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ: 
038-511571
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ