มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย (บ้านเบธาเนีย)

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย (บ้านเบธาเนีย)
ที่อยู่: 
206 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
จังหวัด: 
เลย
เบอร์ติดต่อ: 
042-841407
ผู้ประสานงาน: 
นายอภิชาติ ทรงศิลป์
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นหน่วยงานคุ้มครองช่วยเหลือและป้องกันการละเมิดสิทธิเด้กที่โดนทารุณกรรม ล่วงละเมิดทางเพศ และใช้แรงงานด้วยการ 1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคุ้มครองและช่วยเหลือ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงป้องกันเรื่องการพัฒนาเด็กและสังคมให้แก่ครอบครัวทั่วไป
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เรียนรู้แนวคิดและองค์ความรู้การพัฒนาเด็กและครอบครัวอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมร่วมกับชุมชนเน้นผู้ที่มีทักษะการจัดกิจกรรมร่วมสันทนาการโดยทั่วไป และสำหรับงานประชาสัมพันธ์ เน้นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่และ/หรือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน