มูลนิธิสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่: 
เลขที่ 13/1 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จังหวัด: 
นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5633-4719
ผู้ประสานงาน: 
นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
- เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดฯ และใกล้เคียง - ประสานความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกร่วมกับสถาบันทางธุรกิจและสถาบันการเงินและส่วนราชการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดฯ - จัดสวัสดิการสังคมให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการกับผู้ด้อยโอกาส - บริจาคสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ - เงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดฯ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ