มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อรัญประเทศ

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อรัญประเทศ
ที่อยู่: 
เลขที่ 101 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
ผู้ประสานงาน: 
นายนพดล ทศตระกูลธรรมนายสนธิศักดิ์ เจ้าประเสริฐ
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือจัดการเก็บศพไม่มีญาติและผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามธรรมชาติดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ