มูลนิธิส่งเสริมนักเรียนเก่าพัทลุง

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิส่งเสริมนักเรียนเก่าพัทลุง
ที่อยู่: 
78/3 ถ.ราเมศวร์ ต. คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
จังหวัด: 
พัทลุง
ผู้ประสานงาน: 
นายสมศักดิ์ มูสิกะนุกูล เลขานุการ
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม 2.ช่วยเหลือการกุศลการสังคมสงเคราะห์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ