มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนสตรีพัทลุง
ที่อยู่: 
โรงเรียนสตรีพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต. คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
จังหวัด: 
พัทลุง
เบอร์ติดต่อ: 
074-613123
ผู้ประสานงาน: 
นางกรุณา มากช่วย
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ

ประเภทของการให้
เน้นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี  เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่หรือประสานไปถึงหน่วยงานอื่น