ชมรมสตรี อาสาพัฒนาอำเภอไชโย คตส.ปชส. จังหวัดอ่างทอง

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมสตรี อาสาพัฒนาอำเภอไชโย คตส.ปชส. จังหวัดอ่างทอง
ที่อยู่: 
นางสาวคอดียะร์ ทรงงาม ประธานสตรีอาสาพัฒนาอำเภอไชโย
จังหวัด: 
อ่างทอง
เบอร์ติดต่อ: 
089-5464839
ผู้ประสานงาน: 
นางสาวคอดียะร์ ทรงงาม ประธานสตรีอาสาพัฒนาอำเภอไชโย
กิจกรรมและโครงการ: 
อบรมเครื่อข่ายศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง โครงการต่อยอดไม่ให้ยาเสพติดกลับคืนมา หน่วยงานคตส.ปชช อบรมครอบครัวอบอุ่น องค์กรสตรีอาสาพัฒนาอำเภอไชโย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ 
1.ช่วยเหลือชุมชนต้นแบบให้เข้มแข็งในเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. กลุ่มเยาวชนสมาชิก กลุ่มทูบีนัมเบอร์วัน
3. ช่วยเหลือกลุ่มองค์กรสตรีอาสา
4. กลุ่มผู้สูงอาชีพ