ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
042-312030
ผู้ประสานงาน: 
นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ
เบอร์แฟกซ์: 
034-71570
กิจกรรมและโครงการ: 
ประสานงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในบริบททางสังคม และช่วงเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ