ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จ.หนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
สนงสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
042-358099
ผู้ประสานงาน: 
นายสุพล สุรพล
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นศูนย์กลางประสานระหว่าง อสม. กับหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุข
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
เป็นศูนย์กลางประสานระหว่าง อสม. กับหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุข