ชมรมแอโรบิกอ่างทอง จ.อ่างทอง

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมแอโรบิกอ่างทอง จ.อ่างทอง
ที่อยู่: 
สวนน้ำออกกำลังกายของเทศบาลเมืองอ่างทอง
จังหวัด: 
อ่างทอง
เบอร์ติดต่อ: 
086-0171729
ผู้ประสานงาน: 
นางวันเพ็ญ หยกประดิษฐ์ เลขาชมรมแอโรบิก
กิจกรรมและโครงการ: 
เต้นแอโรบิก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. จัดกลุ่มวิทยากรนำเต้นแอโรบิกให้กับบุคคลทั่วไปใน จ.อ่างทอง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ