นายจำเนียร ชวลิต ประธาน อสม. อำเภอ สามโก้ จ.อ่างทอง

ชื่อหน่วยงาน: 
นายจำเนียร ชวลิต ประธาน อสม. อำเภอ สามโก้ จ.อ่างทอง
ที่อยู่: 
26 ม.4 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ .อ่างทอง
จังหวัด: 
อ่างทอง
เบอร์ติดต่อ: 
035-629032, 081-6855852
ผู้ประสานงาน: 
นายจำเนียร ชวลิต ประธาน อพม.
กิจกรรมและโครงการ: 
ร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชน มีการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานอยุ่เสมอ จัดให้มีการรณรงค์ในพื้นที่เกี่ยวกับยาเสพติด ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ