พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงาน: 
พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช
ที่อยู่: 
107 ซอยศรีธรรมโศก 1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ: 
075-320615
ผู้ประสานงาน: 
075-320615
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมพุทธศาสนา ช่วยเหลือสาธารณกุศล บริจาคเงิน ให้ความรู้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม