มูลนิธิหมากแข้งเจริญศรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิหมากแข้งเจริญศรี
ที่อยู่: 
133 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
จังหวัด: 
อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ: 
042-245358, 089-8436794
ผู้ประสานงาน: 
นางวัฒนา พิธรัตน์
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้งและโรงเรียนอื่นๆ เรื่องทุนสนับสนุนกิจการของโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ช่วยเหลือบุคลากรของโรงเรียนที่ประสบความเดือดร้อนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน