มูลนิธิอนันต์พันธกิจ

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิอนันต์พันธกิจ
ที่อยู่: 
เลขที่ 4/2 ถนนสุรศักดิ์2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
ที่ทำงานด้านสวัสดิการสังคมให้ การช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่ด้อยโอกาส
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน