มูลนิธิหลวงพ่อเงินอุปถัมภ์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิหลวงพ่อเงินอุปถัมภ์
ที่อยู่: 
ศาลาธรรมโสฬส วัดดอนยายหอม อ. เมือง จ.นครปฐม 73000
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-431922
ผู้ประสานงาน: 
นายสุพจน์ บุญสงค์
กิจกรรมและโครงการ: 
1. เพื่อดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่หลวงพ่อได้กระทำไว้ ให้ 2. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนการฝึกอบรมจิตใจตาม วิธีการของพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 3. เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียนของยุวชน 4. ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 5. ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา จริยธรรม