มูลนิธิฮักเมืองน่าน

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิฮักเมืองน่าน
ที่อยู่: 
ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
086-9169331
ผู้ประสานงาน: 
นายสำรวย ผัดผล ประธาน มูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นองค์กรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ต่อต้านป้องกันปัญหายาเสพติดช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ - ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน - เป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่าย ตามประเด็นไปยัง พื้นที่ในจังหวัดทุกอำเภอ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ