มูลนิธิอิสานพัฒนา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิอิสานพัฒนา
ที่อยู่: 
36 ม.2 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
จังหวัด: 
อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ: 
042-293507
ผู้ประสานงาน: 
นางประยูร ดวงจำปา
กิจกรรมและโครงการ: 
สงเคราะห์ให้การประกอบอาชีพให้ชาวอิสานอยู่ดีกินดี ช่วยเหลือด้านสุขภาพพลานามัย สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่วิชาการทางการเกษตรแผนใหม่บรรเทาทุกข์แก่ผู่ตกทุกข์ได้ยาก ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท