มูลนิธิเด็กและคนชราในชนบท

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิเด็กและคนชราในชนบท
ที่อยู่: 
เลขที่ 165 บ้านเนินตะแบก หมู่ 6 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
ผู้ประสานงาน: 
นายชื่น ศรีกระหวันนายสำราญ หัสดง
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสวัสดิการและสาธารณสุขเด็กและคนชราในชนบทบำรุงส่งเสริมพุทธศาสนา ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท