มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ที่อยู่: 
211/2 ซ.งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
จังหวัด: 
ปทุมธานี
เบอร์ติดต่อ: 
02-952-5060-1
เว็บไซต์: 
www.consumerthai.org
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยกิจกรรมปกป้องผู้บริโภค บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ