มูลนิธิเพื่อการศึกษากิ่งอำเถอเขาฉกรรจ์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิเพื่อการศึกษากิ่งอำเถอเขาฉกรรจ์
ที่อยู่: 
ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
ผู้ประสานงาน: 
นายวิชัย งามสุคนธ์รัตนา, นายสมโภชน์ จันทร์วงษ์
กิจกรรมและโครงการ: 
ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนยากจนในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์และดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือ ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน