มูลนิธิเพื่อการศึกษา ไทยรัฐวิทยา 93 จ.ปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิเพื่อการศึกษา ไทยรัฐวิทยา 93 จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
หมู่1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
ผู้ประสานงาน: 
นายไพโรจน์ ชินสร้อย
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ขาดแคลน ส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนฯ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาและโภชนาการ ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93
2. ส่งเสริมเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนที่ขาดแคลนในโรงเรียน
3.ส่งเสริมการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านการประถมศึกษา
4. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์