มูลนิธิเอเชีย

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิเอเชีย
ที่อยู่: 
40 ถ.ศรีบารมี อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
จังหวัด: 
กระบี่
เบอร์ติดต่อ: 
075-632686
ผู้ประสานงาน: 
คุณปรีชา เริงสมุทร์
กิจกรรมและโครงการ: 
ดำเนินการช่วยเหลือสิทธิและกฎหมายแก่ผู้ประสบภัยสึนามิ -ดำเนินการฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่ประชาชนสิทธิของสตรี -ด้านกฎหมาย และการแบ่งมรดก -ช่วยเหลือเด็กกำพร้า
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม