มูลนิธิโภคาพาณิชย์นุกูลมูลนิธิ

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิโภคาพาณิชย์นุกูลมูลนิธิ
ที่อยู่: 
รร.โภคาพาณิชย์นุกูล ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
จังหวัด: 
กระบี่
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม บำรุงการกุศลและกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม