มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต
ที่อยู่: 
เลขที่ 252/105 หมู่บ้านสามชัยวิลเลจ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือหญิงขายบริการในพื้นที่เมืองพัทยาที่ต้องการเลิกจากอาชีพขายบริการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ