มูลนิธิแสงบูรพา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิแสงบูรพา
ที่อยู่: 
165 ม.5 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
ผู้ประสานงาน: 
นายนิเวศน์ คงวัน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม