มูลนิธิแม่ชีฉวีวรรณ์ บำรุงชีพ

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิแม่ชีฉวีวรรณ์ บำรุงชีพ
ที่อยู่: 
เลขที่ 204 หมู่ 9 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จังหวัด: 
สระแก้ว
ผู้ประสานงาน: 
พ.ต.อ.เสกสันต์ อุ่นสำราญ, ร.ต.ท.หญิงสุกัญญา งามรัตนกุล
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน ตชด. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.ที่เรียนดีแต่ยากจนเพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือ ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ