มูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15
ที่อยู่: 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา15 ม.13 ถ.ท่าตูม-รัตนบุรี ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
081-5793189
ผู้ประสานงาน: 
นายเจตนา เจริญศิริ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน