มูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ที่อยู่: 
เลขที่ 312 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จังหวัด: 
นครสวรรค์
เบอร์ติดต่อ: 
0-5622-1202
ผู้ประสานงาน: 
นางกัญญาณี อังศุธรรม (เลขานุการมูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์)
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนแต่สามารถเรียนได้สำเร็จชั้นธยมศึกษา ให้เงินทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนความประพฤติดี ตั้งใจเรียน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน