มูลนิธิโรงเรียนวัดเนินสูง

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิโรงเรียนวัดเนินสูง
ที่อยู่: 
ร.ร.วัดเนินสูง ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง
จังหวัด: 
จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-3934-3481
ผู้ประสานงาน: 
นายวรวิทย์ จันทราภรณ์ศิลป์
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนของ ร.ร.วัดบูรพา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน