มูลนิธิโรงเรียนรอมาเนีย

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิโรงเรียนรอมาเนีย
ที่อยู่: 
มูลนิธิโรงเรียนรอมาเนีย 234/4 ม.2 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
จังหวัด: 
นราธิวาส
เบอร์ติดต่อ: 
073-659039, 081-7692434
ผู้ประสานงาน: 
นายซาการียา บิณยูซูฟ
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี
ความต้องการอาสาสมัคร: 
อาสาเป็นผู้อบรมให้ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน และสตรี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
ส่งเสริมวิชาชีพ